اندازه
رنگ شیلنگ
توع شیلنگ
اتصالات پنوماتیک اتصال مستقیم فلزی (برنجی) اتصال زانویی فلزی گردان (برنجی) اتصال سه راه فلزی T (برنجی) اتصال مستقیم پلاستیکی شیلنگ