اندازه
رنگ شیلنگ
توع شیلنگ
اتصالات پنوماتیک اتصال مستقیم فلزی (برنجی) اتصال زانویی فلزی گردان (برنجی) اتصال سه راه فلزی T (برنجی) اتصال مستقیم پلاستیکی اتصال زانویی پلاستیکی گردان اتصال سه راه استاندارد پلاستیکی T اتصال سه راه مجتمع پلاستیکی T اتصال سه راه پلاستیکی Y اتصال سه راه مجتمع پلاستیکی Y اتصال سه راه وسط دنده پلاستیکی اتصال سه راه بغل دنده پلاستیکی تنظیم سرعت دستی شیر قطع و وصل صدا خفه کن تخت صدا خفه کن مخروطی صدا خفه کن تنظیم دار تفنگ بادی BEAG-A تفنگ بادی BEAG-B-M تفنگ بادی BEAG-M-Metal شیلنگ