سری های BE

  • شیرهای سری BE در سایز G1/8 هستند و به صورت NC و NO ارائه می شوند.
پیوست ها کاتالوگ

سری های ISO

  • شیرهای ISO با دوام و مقاومت در برابر گرد و خاک هستند و بیشتر در جاهایی با شرایط سخت کاری مورد استفاده قرار می گیرند.

سری های LPC

  • شیرهایی پرکاربرد و مینیاتوری هستند و به دلیل راحتی نصب در اکثر صنایع مورد استفاده قرار می گیرند.

سری های 4HF

  • شیرهای هوشمند 4HF با اتصال چند تایی
پیوست ها کاتالوگ