اندازه
جنس قاپک
کاربردهای قاپک
نوع کارتریج
فشار تغذیه
هوای مصرفی
جریان وکیوم در سطح وکیوم 50KPa-
زمان تخلیه برای رسیدن به سطح وکیوم 50KPa-
ejector300
With insert
توضیحات
هیسترزیس
محدوده سیگنال سوئیچ (KPa-)
توضیحات شیر
حریان،اتمسفر
حجم
حداقل جریان/قاپک پمپ
پمپ جریان/قاپک به شیر بسته
ماکسیمم نشتی جریان
جریان
نرخ جریان
ماکسیمم جریان وکیوم
توضیحات رگلاتور
جریان وکیوم رگلاتور
جریان (رگلاتور)
توضیحات صدا خفه کن
سطح نویز
توضیحات فیلترهای وکیوم
فشار
برداشت کارایی
جریان نامی
توضیحات تجهیزات دیگر
محدوده سیگنال KPa-
توضیحات PMAT
نوسانات پیچشی
ماکسیمم بار عمودی اتصالات
ماکسیمم بار گشتاور اتصالات
ماکسیمم بار عمودی بازوهای چرخشی
ماکسیمم بار گشتاور بازوهای چرخشی
ماکسیمم جریان وکیوم فانکشن های ضمیمه
ماکسیمم بار عمودی لوازم جانبی
ماکسیمم گشتاور بار لوازم جانبی
ماکسیمم بار افقی لوازم جانبی
piGRIP خانواده تخت خانواده مقعر تخت خانواده طبقه دار خانواده چند طبقه ای خانواده عمیق خانواده جامع خانواده طبقه ای بیضی خانواده مقعر بیضی خانواده تخت بیضی piCOMPACT10X piCOMPACT23 piCLASSIC piINLINE piPUMP VGS2010 VGS3010 VGS3040 VGS5010 خانواده P3010 خانواده P5010 خانواده P6010 خانواده P6040 piCHIP10X ClassicH120 Classic H40 اجکتور Lab VacL VH40 خانواده پمپ های مینیMLL خانواده پمپ های مینی L خانواده پمپ های مینی M-L خانواده پمپ های مینی X-L piSECURE پمپ گرد Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat With COAX Vacuum Check Valve VT-1H With COAX سوئیچ فشار دیجیتال 2-DPS سوئیچ فشار دیجیتال 3-DPS سوئیچ فشار دیجیتال 5-DPS سوئیچ های وکیوم 3-رنگ با صفحه نمایش M8 سوئیچ های وکیوم MM8 سوئیچ وکیوم DM8 سوئیچ های وکیوم الکترومکانیکال سوئیچ های وکیوم جامع القائی سوئیچ های وکیوم کوچک VS4015/VS4016 سوئیچ های وکیوم کوچک VS4118/VS4128 سوئیچ های وکیوم پنوماتیک سوئیچ وکیوم LM8 سوئیچ وکیوم M5 piSAVE release AQR QR piSAVE S Sense piSave restrict piSAVE onoff Blow-off Check Valve G1/8 Vacuum Check Valve VT-1H Vacuum Check Valve VT-1H With COAX piSAVE Optimize PCC Pilot regulator رگلاتورها صدا خفه کن MINI/MIDI صدا خفه کن ها صدا خفه کن COAX بدنه برای کارتریج COAX گیج وکیوم و مانومتر فیلترهای وکیوم فیلترهای وکیوم S فیلترهای داخلی میله نصب - جوشکاری شده پروفیل نصب با گیره توپی لوازم جانبی فانکشن های ضمیمه بازوی گردنده-به همراه گیره بازوی گردنده-به همراه اسلاید Vacuum Check Valve VT-1H Vcustat With COAX