سوئیچ های وکیوم 3-رنگ با صفحه نمایش M8

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد vacuum switch 3-colour digital display M8 Adjustable,1-8 KPa 0-1013