شیلنگ بر (کاتر)

  • دقیق
  • سریع
  • امنیت بالا
QA-8
QA-10