سوئیچ های وکیوم الکترومکانیکال

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد vacuum switch,electro-mechanical,adjustable with screw and knob 10KPa 15-95
در دسترس نمی باشد vacuum switch,electro-mechanical,preset signal range 25 -KPa 10KPa 20-30