سری های TM

  • شیرهای سری TM فرکانس بالا
  • فشار کاری بر روی شیرهای سری TM تاثیری نمی گذارند و به همین دلیل عملکرد جریان بالا با توان پایین برای شیرهای کروی با ساختار فشار متعادل در نظر گرفته می شود. از قابلیت های دیگر این شیر می توان به اتصال فشار به هر سه پورت 1، 2، 3 اشاره کرد و همچنین به دلیل عملکرد سریع این شیر می توان از آن به صورت گسترده ای در عمل دمیدن هوا، به حرکت در آوردن سیلندر single acting، انشعاب جریان هوا، قابلیت انتخاب فشار کاری و تجهیزات وکیوم استفاده کرد.
  • کاربرد در صنایع پزشکی - نساجی و ... به دلیل نیاز به سرعت بالا بیشتر کاربرد دارند
سری های TM "1/8 AC 220VAC NA
سری های TM "1/8 DC 12VDC NA
سری های TM "1/8 DC 24VDC NA
سری های TM "1/8 AC 110VAC NA
سری های TM "1/4 AC 220VAC NA
سری های TM "1/4 DC 12VDC NA
سری های TM "1/4 DC 24VDC NA
سری های TM "1/4 AC 110VAC NA