سری های ISO

  • شیرهای ISO با دوام و مقاومت در برابر گرد و خاک هستند و بیشتر در جاهایی با شرایط سخت کاری مورد استفاده قرار می گیرند.
ISO ISO1 "1/8 DC 24VDC NA