سوئیچ های وکیوم MM8

پیوست ها کاتالوگ
در دسترس نمی باشد vacuum switch,MM8 1-5%F.S. 0-100